Domain Name
   - Dedicated server
   - Smart mail
  Web Design
 Reseller/Partner
 Payment Channel
 
 
 
ข้อตกลงในการเข้าร่วม RESELLER/PARTNERSHIP PROGRAMME
ขั้นตอนการสมัครเข้า Partnership Plan
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการเป็น Partner กับเราได้ โดยอีเมล์มาที่ partner@webhostsaving.com
ระยะเวลาการโฮสต์
เนื่องจากค่าบริการโฮสต์ของเรามีราคาถูกมาก จึงต้องขอให้ท่านโฮสต์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป เพื่อเป็นการง่ายต่อการบริหารและจัดการ

การคิดค่าบริการ
ท่านสามารถตั้งราคาค่าบริการได้เอง และจัดเก็บค่าบริการกับลูกค้าของท่านเอง โดยทางเราไม่มีส่วนรับรู้รายได้ใดๆ ทั้งสิ้น

การเก็บค่าบริการ
เราจะสรุปยอดให้ท่านทุกสิ้นเดือน ว่า ณ แต่ละเดือนนั้นๆ ท่านมีโฮสติ้งอยู่กับเราจำนวนเท่าใด และจะได้รับส่วนลดจากจำนวนยอดโฮสติ้ง ณ สิ้นเดือน ท่านจะต้องชำระค่าบริการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เราจะเก็บค่าบริการจากท่านโดยตรง โดยจะไม่มีการติดต่อกับลูกค้าของท่าน ท่านสามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชี หากไม่ได้รับการติดต่อหรือชำระค่าบริการภายใน 2 อาทิตย์นับจากวันสรุปยอด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการเว็บโฮสติ้งของท่าน

การตอบปัญหากับลูกค้า
เป็นหน้าที่เบื้องต้นของท่าน ยกเว้นแต่ปัญหาที่ท่านไม่สามารถแก้ไข หรือให้คำปรึกษาได้ด้วยตนเอง เราขอรบกวนให้ท่านเป็นคนติดต่อสอบถามมายังเราเอง อย่าให้ลูกค้าเป็นคนติดต่อ

 
จุดเด่นของ WEB HOST SAVING
รายละเอียดของ RESELLER/PARTNERSHIP PROGRAMME
ข้อตกลงในการเข้าร่วม RESELLER/PARTNERSHIP PROGRAMME
คุณสมบัติของผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ดี
Home | Domain Name | Web Hosting | Web Design | Reseller/Partnership | Payment Channel | About us | Contact us
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
43/13 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 02-240-3122
โทรสาร: 02-240-3190